Frvillighetsmidler våren 2021

5. mars, 2021

Nå er frivillighetsmidler for våren 2021 utlyst. Det er en pott på 1.000.000 kr. Søknadsfrist er 18. mars.

Det er et digitalt infomøte 11. mars kl. 18.00 sammen med Nabolags-og aktivitetsmidler og Bomiljøtilskudd - se link under. Her vil dere få høre kort om de ulike ordningene og få råd og veiledning om prosjektene dere ønsker å søke midler til.

Digitalt infomøte om Frivillighetsmidler, Nabolags-og aktivitetsmidler og Bomiljøtilskudd | Facebook

Les mer her: Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo - Tilskudd, legater og stipend - Oslo kommune