Uttalelse til planer om nybygg i Bøgata 5

16. januar, 2022

Kampen vel og Kampen historielag har skrevet en felles uttalelse til planer om enda et nytt bygg inne på eiendommen Bøgata 5. I tråd med det Byantikvaren tidligere har uttalt, så vil vi at hagen bevares. Det er allerede under oppføring ett nybygg i hagen. Flere av naboene har kontaktet oss og vi er enige i at enda et bygg ikke bør presses inn her mellom nybygget og den fredete eiendommen Bøgata 3. Sammen med hagen i Normannsgata 48 danner disse hagene et grønt og frodig inntrykk inn mot Thorbjørn Egners plass og kirken. Brevet med merknader til planene finner du her:

Merknad