Uttalelse til søknad om uteservering på TEP

10. februar, 2022

Fra tidligere søknad har Kampen Kaffe & Bar gått ned både på omsøkt areal og antall stoler og bord, men vårt syn er at de fortsatt ber om mer enn det er rom for. Dersom kommunen gir løyve til uteservering kreves gode rutiner for samarbeid med andre interessenter, og vi vil fortsatt følge saken fra Kampen vels side. Uttalelsen vår kan du lese her:

Kampen Kaffe & Bar søker om tillatelse til uteservering på asfaltområdet på Thorbjørn Egners plass. Kampen vel har sendt inn merknader til saken, der vi er opptatt av at plassen skal være for alle. Vårt syn er at om søknad om uteservering innvilges, må det også tas kryssende hensyn: Kirkens behov må ivaretas, barna må fortsatt kunne leke der, bord og stoler til servering må ikke stå i veien for lytteleker m.v.  

 

/global/upload/UBPPQ/files/Saker/Uttalelse%20Servering%20KKoB%20p%C3%A5%20TEP.pdf