Vedtak fra Plan- og bygningsetaten om Thorbjørn Egners plass

1. november, 2019

Plan- og bygningsetaten har nå gitt rammetillatelse til torg og møteplass på Thorbjørn Egners plass. Vedtaket fra Plan- og bygningsetaten kan du lese her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2019115137&Dateparam=10/30/2019&sti=