Årsmøte 2021

6. august, 2021

Det innkalles til årsmøte onsdag 8. september 2021, kl. 18:30. Årsmøtet holdes på Kampen bydelshus, i den store salen i 1.etg. Årsmøtepapirene blir sendt medlemmene på e-post 25.08., samt lagt ut på vellets nettside samme dag. Årsmøtepapirene blir i tillegg lagt ut på Blomsterenga til gjennomsyn.

Saker til behandling er:

  1. Konstituering av møtet
  2. Årsberetning
  3. Regnskap 2020
  4. Budsjett 2021
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Ev. innkomne saker
  7. Valg

Det kreves ikke påmelding til årsmøtet, men den påfølgende konserten på Kampen Bistro krever påmelding. Informasjon er sendt til alle medlemmer. Spørsmål kan sendes til kampenvel@gmail.com

Vel møtt!

Årsmøtepapirer finnes her:

/global/upload/UBPPQ/files/2021%20%C3%85rsm%C3%B8tepapirer.pdf