Kampenprisen består av en spesialdesignet plakett med Kampenmotiv, og deles ut under Kampendagene. Beboerne på Kampen inviteres til å komme med forslag til kandidater. Det er styret som utpeker vinneren av Kampenprisen.

Kampenprisen 2017 : Kampenposten
Kampenposten er et lokalmagasin som forteller Kampens historier til hele Gamle Oslo. Magasinet er alltid aktuelt og følger opp saker andre medier/lokalmedier ikke skriver om. Fokuset er selvsagt Kampen og omegn. Både saker og bilder holder høyt nivå og vi gleder oss til hvert eneste nummer. Prisen er vel fortjent og flere foreslo Kampenposten som årets vinner.

Kampenprisen 2016 : Kampenhjelpen
Innbyggerne på Kampen er invitert til å foreslå kandidater. Det kom inn mange gode forslag, I år var det et enkelt valg. Vinner av Kampenprisen 2016 er Kampenhjepen. Som vanlig ble prisen delt ut under Kampendagene. 

Kampenprisen 2015 : Natteravnene Kampen, Vålerenga og Ensjø
Det kom inn mange gode forslag til kandidater til Kampenprisen 2015. Lista lå høyt, men juryen var enstemmig i sin avgjørelse: Årets vinner av Kampenprisen 2015 er Natteravnene Kampen Vålerenga og Ensjø, ved Rob Waring og Hege Lofthus. Prisen ble delt ut under Kampendagene 2015.

Kampenprisen 2014 : Kampen Historielag
Kampenprisen 2014 er tildelt Kampen historielag. Prisen ble utdelt under Kampendagene. Styret for historielaget, med Ragnhild Hoel i spissen, tok stolt i mot plaketten. Historielaget fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for å hente fram og spre kunnskap om Kampens historie og for sin aktive innsats for miljøet på Kampen.

Kampenprisen 2013 : Joakim Wang
Innbyggerne på Kampen ble også i år invitert til å komme med forslag til kandidater til Kampenprisen. Det kom inn en rekke gode forslag. De fleste forslagene var på en og samme person, Joakim Wang. Joakim ble foreslått for sitt utrettelige engasjement og sin iherdige innsats for Rullejordal. Les mer

Juryen var ikke i tvil: Kampenprisen skulle i år gå til Joakim Wang. Prisen ble delt ut av vellets leder, Tommy Grotterød, under Kampendagene, til stor applaus fra publikum, noe som klart viste at dette var en verdig kandidat.

Styret i Kampen vel valgte i år også å dele ut en Ungdomsprisen. Denne prisen består av en gavesjekk på kr 5000. Prisen gikk selvsagt til Rullejordal. Joakim tok i mot prisen på vegne av klubben, sammen med ungdommer fra klubben.

Kampenprisen 2012 : Kampen Skoles Musikkorps
Innbyggerne på Kampen ble i 2012 invitert til å komme med forslag til kandidater til Kampenprisen.  Forslagene som kom inn var mange og velbegrunnede. Kampenprisen 2012 gikk til Kampen skoles musikkorps, og ble delt ut under Kampendagene. Les mer

Leder av Kampen vel, Tommy Grotterød, leste begrunnelsen, og prisvinneren mottok velfortjent applaus fra publikum. Kampen skoles musikkorps var en populær vinner, og publikum gledet seg over tildelingen, sammen med barn og unge i korpset, ledere og foreldre.

 

TIDLIGERE VINNERE AV KAMPENPRISEN

1991

 Wenche Halvorsen

1992

 Leif Ryve

1993

 Robert Lorange, arkitekt

1994

 Gunnar Ruud : Kjøttvarebutikken

1995

 Kirsti Aasen, sogneprest

1996

 Per Lorentz, kunstmaler

1997

 Speiderne på Kampen

1998

 Joronn Dahl

1999

 Erik Melvold

2000

 Mor i bakken

2001

 Alf Bastiansen, arkitekt

2002

 Greta og Roger Gulbrandsen

2003

 Marit Lauten

2004

 Lone Klem

2005

 Kampen Janitsjar

2006

 Kari-Mette Holvik

2007

 Sven og Thorild Nordin

2008

 Tyrili-stiftelsen

2009

 Bjørn Rønning

2010

 Per Kristian Hansen

2011

 Espen Gulbrandsen