Kampen Vel er en ideell organisasjon og skal være
-  et talerør for innbyggerne på Kampen
-  en pådriver for ivaretakelse av Kampens særpreg
-  en pådriver for aktiviteter og kultur på Kampen

Kampen Vel deler ut Kampen prisen og Kampen ungdomspris, sørger for julegrana ved Kampen kirke og har blant annet støttet Kampen barnebondegård.
Kampen Vel  deltar i Kampendagene hver vår og ønsker å gjøre Egner-markedet ved Kampen kirke til et årlig høstarrangement for barn og voksne på Kampen.

Kampen Vel samarbeider med Kampen Historielag og aksjonsgruppa Kampen for Kampen. Gjennom dette samarbeidet har vi bidratt til restaurering av Kampentrappa, avgitt høringsuttalelse til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre by. Vi har sendt brev til Oslo kommune og Bymiljøetaten om vedlikehold av Kampen park, uttalt oss om planene for Ensjøutbyggingen og utviklingen av Tøyen senter. Kampen Vel fungerer som lokalmiljøets talerør overfor kommunen. Det nytter å stå på.

Vi har en postkasse i Kampen bydelshus, hvor du kan gi innspill, ros og ris. Du kan også kontakte oss på e-post, kampen.vel@gmail.com, eller på mobil til Tommy Grotterød, 97086597.