Årsmøte 2022

Årsmøtet for 2022 ble avholdt 27. april  i Kampen Bydelshus. Mer informasjon her:

Årsmøte 2022 Kampen vel