Årsmøte 2024

8. april, 2024

Hei

Vi innkaller til årsmøte i Kampen vel på Kampen Bistro 25. april kl. 19:30. Årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmer og er også tilgjengelig her:

Dokumenter til årsmøtet

Saker til behandling er:

 

  1. Konstituering av møtet
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett med fastsetting av kontingent
  5. Forslag til vedtektsendring
  6. Valg
  7. Innkomne saker

 

I forkant av årsmøtet inviterer vellet også til medlemsmøte kl 18.00 med NRK og Rodeo arkitekter. Representanter for utbyggerne vil fortelle om sine planer for nytt bygg på Ensjø og svare på spørsmål fra medlemmene i salen. Vellet moderer diskusjonen. 

 

Medlemmer kan fremme saker til årsmøtet. Saker og påmelding sendes til kampen.vel@gmail.com. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 23. april.

 

Mvh  

Ivar Espedal

Sekretær, Kampen vel